با گذر زمان و بروز شدن امور حمل و نقل برآن شدیم تا پیمانکاری بهاری که بیش از 60 سال سابقه در زمینه حمل و نقل قیر و مشتقات نفتی را داشته و بصورت موروثی از حاج ولی اله بهاری به مرتضی بهاری و سپس به محمدرضا بهاری منتقل گردیده را در قالب یک شرکت متخصص در زمینه حمل و نقل قیر تداوم بخشیده تا بتوان همچو گذشته نسبت به ارائه خدمات صادقانه و بدور از غل و غش اقدام نمود.

دستاورد ها

خانه دستاورد ها
سال 1370 انجام حمل و نقل کلیه قیر های خریداری شده توسط کارخانجات تولید آسفالت در استان مازندران از سال 1370 لغایت تا کنون – – –  
سال 1380 انجام حمل و نقل کلیه قیر های خریداری شده توسط کارخانجات تولید آسفالت در استان گیلان از سال 1380 لغایت تا کنون . – – –  
سال 1340 انجام حمل و نقل کلیه قیر های خریداری شده توسط کارخانجات تولید آسفالت در استان تهران از سال 1340 لغایت تا کنون – – –  
سال 1370 انجام حمل و نقل کلیه قیر های خریداری شده توسط کارخانجات تولید آسفالت در استان البرز از سال 1370  لغایت تا کنون – – –  
سال 1385 انجام حمل و نقل کلیه قیر های خریداری شده توسط کارخانجات تولید ایزوگام از سال 1385  لغایت تا کنون – – –  
سال 1385 انجام حمل و نقل کلیه قیر های پایه از قبیل وکیوم باتوم خریداری شده توسط کارخانجات تولید انواع قیر از سال 1385  لغایت تا کنون – –
سال 1397 انجام حمل و نقل بیش از 50.000 تن مشتقات نفتی از مبدا تهران و گرمسار به بندر عباس در سال 1397 – – –  
سال 1340 – 1399 انجام حمل قیر با ادارات کل راه و شهر سازی استان های مازندران ، گیلان ، تهران ، البرز ، قزوین ، سمنان ، قم ، اصفهان و… –